Biuro Doradztwa Finansowego
  O Projekcie     Typy Szkoleń     Beneficjenci Projektu     Formularz zgłoszeniowy     Pliki do pobrania     Linki     Kontakt  

ZAPROSZENIE

Zapraszamy pracujące osoby, które ukończyły 45 lat na bezpłatne szkolenia księgowo-finansowe:

 • Księgowość komputerowa
 • Specjalista ds. kadr i płac
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Poznaj zmiany w przepisach na rok 2011
oraz aktualne rozwiązania dla kadr i płac!
Rozliczanie podatku VAT!
Prowadzenie komputerowej księgi przychodów i rozchodów!

Wszystkie szkolenia w wymiarze 120h będą miały charakter teoretyczno - praktyczny i prowadzone będą w formie wykładów oraz warsztatów. Zajęcia będą odbywały się poza godzinami pracy lub w weekendy od początku stycznia 2011r. Szkolenia są w 100% bezpłatne dla uczestników.

!!!ZAPEWNIAMY CIEPŁY POSIŁEK!!!


Zapisz się już teraz! Ilość miejsc ograniczona!

KLIKNIJ TUTUAJ ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Biuro Projektu:
BCO Biuro Doradztwa Biznesowego
ul. Grzecznarowskiego 2 (parter)
tel. 48 363 24 60

ZAPYTANIE OFERTOWE

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wynajmu sal na doradztwo zawodowe w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Kwalifikacje = możliwości” w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania."

ZAPYTANIE OFERTOWE

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wynajmu sal szkoleniowych oraz usługę cateringu w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Kwalifikacje = możliwości” w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania."

ZAPYTANIE OFERTOWE

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Kwalifikacje = możliwości” w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania."

O PROJEKCIE

Kwalifikacje = możliwości to projekt doradczo - szkoleniowy realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego mający na celu poprawę sytuacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia o niskich kwalifikacjach z terenu powiatu radomskiego.

Projekt zakłada objęcie pracujących osób powyżej 45 roku życia dwoma rodzajami wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe - dwugodzinne indywidualne spotkanie z profesjonalnym doradcą zawodowym, efektem którego będzie wytyczenie ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika projektu.

  Z doradztwa zawodowego skorzysta co najmniej 220 osób w okresie od czerwca 2010 r. do paĄdziernika 2010 r.

 • Szkolenia zawodowe i językowe - dobrane tematycznie do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy. Szkolenia podzielone będą na 3 grupy tematyczne:
  • finansowo - księgowe
  • informatyczne
  • językowe

Ze szkoleń skorzysta co najmniej 200 osób w okresie od sierpnia 2010 r. do lutego 2011 r.

Wykonanie:   Comexe s.c.   www.comexe.pl   comexe@comexe.pl